AEC is a full member of IABP
ANBI

ANBI gegevens Asian Eye Care

  Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst Asian Eye Care (AEC) aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Conform de richtlijnen van de Belastingdienst per 1 januari 2016 vindt u onderstaand de actuele ANBI gegevens van AEC: 1. Naam: Vereniging Asian Eye Care (AEC) 2. RSIN of fiscaal nummer: 8084 18671 3. Contactgegevens: Asian Eye Care Professor Junkerslaan 3 1185JL Amstelveen T: 020 - 441 49 20 E: info@asianeyecare.nl I: www.asianeyecare.nl 4. Bestuurssamenstelling: Prof. A. (Ton) de Boer, MD, PhD, voorzitter E.J. (Eric) van Agtmaal, MSc, PhD, secretaris J. (Hans) van Gelderen, MSc, penningmeester H.A. (Henk) Hylkema, MD, PhD, oogarts, lid T. (Tom) Bakx, MD, PhD, oogarts, lid 5. Beleidsplan: AEC is Full Member van het International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB: www.iapb.org) en alle programma activiteiten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, i.e. (1) eye care and disease control, (2) human resource development en (3) appropriate facilities and technology. Sinds 2000 heeft AEC samenwerkingsprogramma’s opgezet in Vietnam, Cambodja, Laos en Myanmar. Alle samenwerkingsprogramma’s worden uitgevoerd op uitnodiging en onder supervisie van de respectievelijke overheden. In alle AEC programma’s staan de volgende medische activiteiten centraal: - oogheelkundige training van lokale (oog)artsen en verpleegkundigen; - oogzorg inclusief oogoperaties op lokale ziekenhuizen/gezondheidsposten; - IT training van ziekenhuispersoneel t.b.v. patiëntenregistratie, voorraadbeheer en Financieel beheer. - duurzaam verbeteren van oogheelkundige faciliteiten op lokale oogklinieken met donaties van oogheelkundige apparatuur, instrumentarium, materialen en medicamenten. 6. Beloningsbeleid: De bestuursleden van AEC krijgen geen beloning, zij werken om niet. Ook worden geen onkostenvergoedingen betaald. Reiskosten, maaltijden, telefoonkosten en dergelijke nemen de bestuursleden voor eigen rekening. De projectcoӧrdinator wordt betaald volgens schaal BBRA13, naar rato van de duur van de projecten. 7. Doelstelling: Preventieve en curatieve bestrijding van blindheid in Azië. 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Alle AEC programma activiteiten worden uitgevoerd volgens de WHO richtlijnen en worden vastgelegd in AEC program reports (op aanvraag beschikbaar bij AEC). Hieronder samengevat de resultaten per heden van de uitgevoerde AEC programma activiteiten: 8.1 Oogzorg inclusief oogoperaties: Polikliniek : Vietnam - 3,123 Cambodia - 1,849 Myanmar - 2,300 Laos - 564 Total - 7,836 Oogoperaties: Vietnam - 1,962 Cambodia - 505 Myanmar - 2,300 Laos - 441 Total - 5,208 8.2 Oogheelkundige trainingen/HR Development Vietnam: 6 Basic Eye Doctors (3 yrs) 6 Basic Eye Nurses (3 yrs) 46 Postgraduate ophthalmic residents/MDs Cambodia: 1 Basic Eye Doctor, 3 Basic Eye Nurse 30 Community Health Workers/Primary Eye Care Training Laos: 396 CHW/PEC Training 133 IT trainees 10 Eye surgeons: phacoemulsification technique Myanmar: 135 Postgraduate ophthalmic residents/MDs 8.3 Duurzame versterking oogheelkundige faciliteiten Scan Optics -111W portable surgery microscopes Zeiss OPMI surgery microscope OMS OPSYS 3 Phacoemulsification systems Rodenstock slitlamp A scanner Direct and indirect ophthalmoscopes Surgical instrument sets Surgical materials, medicines, intraocular lenses Training devices: medical books, DVDs, USB sticks IT hardware and software Total amount per 1 January 2016: US$ 530,400 9. Financiële verantwoording: Balans 2017 (pdf) Toelichting jaarrekening 2017 (doc) Verlies- & Winstrekening 2017 (pdf) Balans 2016 (pdf) Toelichting jaarrekening 2016 (doc) Verlies- & Winstrekening 2016 (pdf) Balans 2015 (pdf) Toelichting jaarrekening 2015 (doc) Verlies- & Winstrekening 2015 (pdf)