AEC is a full member of IABP
ANBI

ANBI gegevens Asian Eye Care

 

Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst Asian Eye Care (AEC) aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Conform de richtlijnen van de Belastingdienst per 1 januari 2016 vindt u onderstaand de actuele ANBI gegevens van AEC:

1. Naam: Vereniging Asian Eye Care (AEC)

2. RSIN of fiscaal nummer: 8084 18671

3. Contactgegevens:
Asian Eye Care
Professor Junkerslaan 3
1185JL Amstelveen
T: 020 - 441 49 20
E: info@asianeyecare.nl
I: www.asianeyecare.nl

4. Bestuurssamenstelling:
Prof. A. (Ton) de Boer, MD, PhD, voorzitter
E.J. (Eric) van Agtmaal, MSc, PhD, secretaris
J. (Hans) van Gelderen, MSc, penningmeester
H.A. (Henk) Hylkema, MD, PhD, oogarts, lid
T. (Tom) Bakx, MD, PhD, oogarts, lid

5. Beleidsplan:
AEC is Full Member van het International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB: www.iapb.org) en alle programma activiteiten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, i.e. (1) eye care and disease control, (2) human resource development en (3) appropriate facilities and technology.

Sinds 2000 heeft AEC samenwerkingsprogramma’s opgezet in Vietnam, Cambodja, Laos en Myanmar. Alle samenwerkingsprogramma’s worden uitgevoerd op uitnodiging en onder supervisie van de respectievelijke overheden.

In alle AEC programma’s staan de volgende medische activiteiten centraal:

- oogheelkundige training van lokale (oog)artsen en verpleegkundigen;

- oogzorg inclusief oogoperaties op lokale ziekenhuizen/gezondheidsposten;

- IT training van ziekenhuispersoneel t.b.v. patiëntenregistratie, voorraadbeheer en Financieel beheer.

- duurzaam verbeteren van oogheelkundige faciliteiten op lokale oogklinieken met donaties van oogheelkundige apparatuur, instrumentarium, materialen en medicamenten.

6. Beloningsbeleid:
De bestuursleden van AEC krijgen geen beloning, zij werken om niet. Ook worden geen
onkostenvergoedingen betaald. Reiskosten, maaltijden, telefoonkosten en dergelijke
nemen de bestuursleden voor eigen rekening.
De projectcoӧrdinator wordt betaald volgens schaal BBRA13, naar rato van de duur van de
projecten.

7. Doelstelling: 

Preventieve en curatieve bestrijding van blindheid in Azië.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Alle AEC programma activiteiten worden uitgevoerd volgens de WHO richtlijnen en worden vastgelegd in AEC program reports (op aanvraag beschikbaar bij AEC).
Hieronder samengevat de resultaten per heden van de uitgevoerde AEC programma activiteiten:

8.1 Oogzorg inclusief oogoperaties:
Polikliniek :
Vietnam - 3,123
Cambodia - 1,849
Myanmar - 2,300
Laos - 564
Total - 7,836

Oogoperaties: 
Vietnam - 1,962
Cambodia - 505
Myanmar - 2,300
Laos - 441
Total - 5,208

8.2 Oogheelkundige trainingen/HR Development 
Vietnam:
6 Basic Eye Doctors (3 yrs)
6 Basic Eye Nurses (3 yrs)
46 Postgraduate ophthalmic residents/MDs

Cambodia:
1 Basic Eye Doctor, 3 Basic Eye Nurse
30 Community Health Workers/Primary Eye Care Training

Laos:
396 CHW/PEC Training
133 IT trainees
10 Eye surgeons: phacoemulsification technique

Myanmar:
135 Postgraduate ophthalmic residents/MDs

8.3 Duurzame versterking oogheelkundige faciliteiten

Scan Optics -111W portable surgery microscopes

Zeiss OPMI surgery microscope

OMS OPSYS 3 Phacoemulsification systems

Rodenstock slitlamp

A scanner

Direct and indirect ophthalmoscopes

Surgical instrument sets

Surgical materials, medicines, intraocular lenses

Training devices: medical books, DVDs, USB sticks

IT hardware and software

Total amount per 1 January 2016: US$ 530,400

9. Financiële verantwoording:
Balans 2018 (pdf)
Toelichting jaarrekening 2018 (doc)
Verlies- & Winstrekening 2018 (pdf)

Balans 2017 (pdf)
Toelichting jaarrekening 2017 (doc)
Verlies- & Winstrekening 2017 (pdf)

Balans 2016 (pdf)
Toelichting jaarrekening 2016 (doc)
Verlies- & Winstrekening 2016 (pdf)

Balans 2015 (pdf)
Toelichting jaarrekening 2015 (doc)
Verlies- & Winstrekening 2015 (pdf)