Over AEC
Over AEC
Een introductie

Over AEC

Hartelijk welkom bij AEC, een Nederlandse medische organisatie opgericht op 19 juli 1999 in Amstelveen, met als doel het voorkomen en behandelen van blindheid in Azië.

In de vaak straatarme Aziatische landen leidt blindheid tot een humanitaire catastrofe: er leven momenteel naar schatting zo'n 16 miljoen blinden, een aantal dat in 2020 zal zijn verdubbeld. Lees op deze website hoe u ons kunt helpen bij onze strijd tegen dit probleem.

AEC’s medische teams
Onze professionals

AEC’s medische teams

AEC zendt Nederlandse medische teams uit: oogartsen, operatieassistenten en coördinatoren. Tijdens drie weken durende missies bezoeken zij lokale ziekenhuizen om aan de 'eigen' artsen en verpleegkundigen intensieve oogheelkundige training te geven. In een hechte samenwerking wordt poliklinische oogzorg verleend en worden zo veel mogelijk blinde patiënten direct geopereerd.

Wij stellen hoge eisen aan de expertise en vaardigheden van teamleden. Maar ook op fysieke en mentale aspecten wordt bij selectie en uitzending gelet. De werk-omstandigheden zijn zwaar door een grote werkdruk in een vaak heet, vochtig klimaat.

Blindheid in Azië
Een groeiend probleem

Blindheid in Azië

Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn - wereldwijd - 45 miljoen mensen blind, waarvan in Azië zo'n 16 miljoen. Er wordt gevreesd dat deze aantallen al in 2020 zullen zijn verdubbeld. En dat terwijl tachtig procent van alle blinden na een relatief eenvoudige ingreep weer zou kunnen zien, werken en een gezin onderhouden. Maar daarvoor hebben de meestal straatarme landen noch de medische kennis noch de faciliteiten en het geld.

Met VISION2020, the Right to Sight roept de WHO de wereld op om te helpen. Asian Eye Care ondersteunt dit initiatief met de inzet van oogheelkundige teams en het geven van trainingen en instrumenten aan lokale ziekenhuizen. Ook jonge kinderen hebben onze aandacht als een belangrijke risicogroep. Veel blindheid kan hier zelfs worden voorkómen met goede voeding en vooral vitamine A.

Onze doelstelling
Voorkomen en genezen

Onze doelstelling

De doelstelling van Asian Eye Care is helder en simpel:
Voorkomen en behandelen van blindheid in Azië

AEC conformeert zich aan de uitgangspunten en doelstellingen van het WHO project VISION2020, the Right to Sight.*) In dit kader onderscheiden zich in onze programma's de volgende prioriteiten:

1. oogheelkundige training van lokale artsen en verpleegkundigen
2. verlenen van oogzorg inclusief het uitvoeren van oogoperaties
3. verbeteren van lokale oogzorg faciliteiten met materialen, medicamenten, instrumentarium en ooglenzen
4. oogonderzoek bij jonge kinderen op scholen en waar mogelijk het voorkomen van blindheid

*) AEC rapporteert haar resultaten jaarlijks aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en overlegt continu met zusterorganisaties in binnen- en buitenland

Organisatie
Over de vereniging

Organisatie

Asian Eye Care is een VERENIGING opgericht op 19 juli 1999 te Amstelveen.

Bestuur:
Prof. Ton de Boer, MD, PhD, voorzitter
Eric van Agtmaal, MSc, PhD, secretaris
Hans van Gelderen, MSc, penningmeester
Henk Hylkema, MD, PhD, bestuurslid
Tom Bakx, MD, PhD, bestuurslid

Bureau Amstelveen: Eric van Agtmaal, MSc, PhD
Regional Office, Bangkok, Thailand: Ms. Lalitha Houtman Srinivas.

Per 1 januari 2008 is AEC bij de Belastingdienst gecertificeerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hier vindt u de actuele ANBI gegevens van AEC. AEC is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam (reg.nr.: 34 11 8390). AEC Jaarverslagen zijn opvraagbaar bij onze Vereniging.

Vragen
Hoe, wat en waarom

Vragen

Wat is blindheid?
Blindheid is niet iets absoluuts, maar een kwestie van medische definitie.
In het algemeen wordt iemand blind genoemd wanneer hij of zij niet in staat is om een aantal opgestoken vingers op een afstand van drie meter foutloos te tellen. Het gezichtsvermogen wordt nauwkeuriger gemeten met de bekende letterkaarten en een aantal geavanceerde instrumenten.

Waarom werkt AEC in Azië?
Wij werken primair in Azië omdat de helft van de wereldbevolking in dit werelddeel woont en het aantal blinden er navenant hoog is.
Bovendien hebben de meeste AEC medewerkers in Azië gewoond en gewerkt. Wij hebben er daardoor veel kennis, ervaring en contacten in de oogheelkunde.

Wat is de belangrijkste oorzaak van blindheid in Azië?
Ongeveer 60% van alle blindheid wordt veroorzaakt door cataract (staar). De problemen ontstaan door het langzaam vertroebelen van de ooglens, waarschijnlijk spelen voeding en ultraviolet licht hierbij een rol. Staar wordt verholpen door de troebele lens operatief te vervangen door een kunstlens.

UitgelichtTom Bakx

Oogarts

“Voor een blinde betekent een operatie het verschil tussen dag en nacht”

Marcella de Baat

Operatieassistent

“Je geeft ze niet alleen hun zicht maar ook hun leven terug”

Fedor Ikelaar

IT Trainer

“Door met hen onze kennis te delen zie je de oogzorg vooruit gaan”

Eric van Agtmaal

Programma coördinator

“Het is onvoorstelbaar hoeveel we daar samen in een korte tijd weten te bereiken”Vrijwilligers

Ophthalmologists/eye surgeons
Gert Jan Ameln, Groningen
Bert Bakker, Bavel
Tom Bakx, Borne
Henriette Bijlmer-Gorter, Wassenaar
Bart Bistervels, Houten
Jan Geert Bollemeijer, Voorburg
Martin Buissink, Maastricht
Gerrit van Die, Zoeterwoude
Greet Dijkman, Amstelveen
Marinus Eykelenboom, 's Gravendeel
Annette Geerards, Wassenaar
Govert Heeg, Groningen
Durk Humalda, Sneek
Henk Hylkema, Zwolle
Wouter Japing, Groningen
Paulus de Jong, Amsterdam
Caroline Klaver, Elst
Derk Jan van Kuik, Enschede
Marina Marinkovic, Leiden
Ina Meenken, Amsterdam
Maarten Rol, Amsterdam
Frans Ros, Utrecht
Mary van Schooneveld, Amsterdam
Ceciel Schweitzer, Enschede
Caroline Storimans, Zeist
Heleen Verburg-van der Marel, Sittard
Steven Walland, Amsterdam
Overige artsen
Ton de Boer, Amstelveen
Operatieassistenten
Marcella de Baat, Leiden
Angelien Buurman, Leiden
Annemiek van Duin, Noordwijk
Monique Eichelsheim, Goes
Sandra de Gooijer, Hengelo
Karin Hoek, Hengelo
Suzanna Hulskamp, Alkmaar
Chantal Nijsen, Rotterdam
Judith van Schoot, Zwolle
Suzanne Vulink, Hengelo
Linda Weissink, Enschede
Technische assistenten
Jochem Hagemeier, Oirschot
Ton Rockx, Oirschot
Team coördinatoren
Eric van Agtmaal, Amstelveen
Ghislaine Coenegracht, Amsterdam
Hans van Gelderen, Amsterdam
Lalitha Houtman Srinivas, Bangkok
Tekst/ontwerp en communicatie
Irene van Agtmaal, Utrecht
Tineke Hol, Amsterdam
Fedor Ikelaar, Amstelveen
Coos van Laar, Amstelveen
Rob van Niele, NieuwVennep
Ferry de Ridder, Enkhuizen
Rob Spel, Amsterdam
Saichon Surapinich, Huizen
Peter Vossen, Den Haag
Martin Warnar, Den Haag

Samenwerking

AEC werkt samen met internationale organisaties, Nederlandse ambassades en consulaten en met overheden en ziekenhuizen in de programmalanden.

De programma’s van AEC worden gesteund door onder andere de volgende instellingen en bedrijven:
Buitenlandse zaken

Buitenlandse zaken

AEC onderhoudt nauwe contacten met de ambassades in de regio

AEC Letter of Support

Hofsteestichting

Hofsteestichting

Geeft financiële ondersteuning aan de AEC programma’s.

www.hofsteestichting.nl

Bausch + Lomb

Bausch + Lomb

Doneert een deel van de ooglenzen ten behoeven van de operaties.

www.bausch.nl

Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen

Ondersteunt AEC ter plaatse met de logistiek en communicatie.

www.artsenzondergrenzen.nl

Vision 2020

Vision 2020

VISION2020, the Right to Sight. Alle AEC programma's worden opgezet en uitgevoerd volgens de richtlijnen van het WHO actieplan 'VISION 2020, the Right to Sight' (www.vision2020.org).