Laos

AEC verleent vanaf oktober 2007 oogheelkundige zorg in Zuid-Laos in samenwerking met het Laotiaanse Ministry of Health, Vientiane.

In het kader van het ‘AEC Collaborative Ophthalmic Training Program for Southern Laos’ heeft een AEC team van 18 november – 1 december 2019 totaal 146 oogoperaties uitgevoerd in het Savannakhet Eye Hospital in Savannakhet, en het Champasak Provincial Hospital in Pakse. AEC werkt daarbij ook samen met lokale oogartsen en verpleegkundige.

Op uitnodiging van het Oogheelkundig Centrum van het Ministry of Health in Vientiane heeft AEC in dit kader ook een apart trainingsprogramma voor cataractoperaties opgezet, de zogeheten ‘AEC Introductory Phacoemulsification Training Course’. Tot nu toe hebben zes Zuid-Laotiaanse oogartsen deze training met succes afgerond en in 2017 participeerden twee van hen al actief in het werk van de oogheelkundige teams van AEC. Al doende werden tot nu toe totaal 990 staaroperaties uitgevoerd.

Asian Eye Care geeft ook waar mogelijk ICT-training en ondersteuning in Zuid-Laos ten behoeve van o.a. patiëntenregistratie en voorraadbeheer.

Om de oogzorg blijvend te verbeteren heeft AEC oogheelkundige benodigdheden gedoneerd waaronder een Alcon Infiniti phaco machine aan SEH en een Zeiss OPMI microscoop. Totale donatie aan apparatuur, instrumenten, lenzen, medicamenten en materialen bedraagt tot op heden USD 232,000.