China

AEC is uitgenodigd om oogheelkundige programma's uit te voeren in de provincies Xinjiang, Binnen-Mongolië, Yunnan en Gansu. In deze armste westelijke provincies bestaat een totaal gebrek aan oogzorg en wij stellen dan ook alles in het werk om fondsen te werven zodat wij ook hier in actie kunnen komen. Gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO geven een indruk van de schrijnende situatie op het gebied van blindheid in deze vier Chinese provincies:

Xinjiang: 15 miljoen inwoners 35.000 blinden
Binnen-Mongolië: 21 miljoen inwoners 65.000 blinden
Yunnan: 40 miljoen inwoners 190.000 blinden
Gansu: 22 miljoen inwoners 80.000 blinden