AEC in Myanmar

In januari 2008 bezocht AEC voor het eerst Myanmar om op uitnodiging van de Birmese overheid mogelijkheden tot samenwerking te bespreken. Tijdens dit werkbezoek werd afgesproken dat AEC haar bijdrage richt op oogzorg en oogoperaties, oogheelkundige training en verbetering van oogheelkundige faciliteiten. AEC werkt daarbij samen met vier ziekenhuizen in Yangon Division, te weten het Insein General Hospital, North Okkalapa General Hospital, Thingankyun General Hospital en Yangon General Hospital.

Gedurende 2009-2014 hebben AEC team jaarlijks deze ziekenhuizen bezocht, oogzorg verleend en 2.250 oogoperaties uitgevoerd i.s.m. Birmese oogartsen en verpleegkundigen.

Daarnaast organiseerde AEC jaarlijks sinds 2010 zogeheten ‘AEC postgraduate seminars’ op het Yangon Eye Hospital ten behoeve van Birmese oogartsen-in-opleiding. Deze intensieve trainingen richten zich belangrijke oogziekten en bestaan uit lectures, workshops, klinisch patientenonderzoek, groepspresentaties en discussies. Inmiddels hebben 115 trainees deze seminars met een officieel certificaat afgerond.

Ook versterkt AEC de oogklinieken van de ziekenhuizen met donatie van onder meer microscopen, chirurgische instrumenten, materialen en medicamenten. Totale waarde: USD 134,000.

Een team van AEC heeft in februari 2014 het training gegevens aan een grote groep Birmese artsen in Yangon. Deze keer was de aandacht gericht op ziekte netvliesaandoeningen, oogontstekingen en HIV/AIDS. Daarnaast ondersteunde het AEC team 250 staaroperaties op het Thingankyun General Hospital in Yangon met oogsopegels, instrumenten kunstlenzen, materialen en medicamenten. Alle (arme) patienten werden kosteloos geopereerd. Het betekent niet alleen een weerzien van familie en vrienden, maar ook kunnen zij weer eigen inkomsten verdienen!

AEC werkt samen met Artsen zonder Grenzen-Holland en heeft AZG ondersteund met extra training in oogaandoeningen als gevolg van HIV.

AEC is uitgenodigd om deze unieke samenwerking voort te zetten in 2015.