Opheffing van de Vereniging Asian Eye Care

Amstelveen, 1 juni 2021

Beste bezoeker,

De Covid-19 pandemie heeft een wereldwijde impact. Ook de economische gevolgen zijn ongekend. Dit alles heeft ook de Vereniging Asian Eye Care niet ongemoeid gelaten. Wij ondervinden grote belemmeringen bij de continuering van fondsenwerving en oogheelkundige projecten in Myanmar, Vietnam, Laos en Cambodja.

Het is in deze tijd niet langer mogelijk gebleken voldoende financiële middelen te verwerven om de oogoperaties, poliklinische zorg en trainingen op het vereiste niveau te kunnen uitvoeren. Verder hebben de vele reisbeperkingen en quarantaines het plannen en realiseren van onze complexe medische programma’s zo goed als onmogelijk gemaakt.

Tegen deze achtergrond is in onze algemene ledenvergadering van 1 oktober 2020 unaniem het besluit genomen tot opheffing van de Vereniging Asian Eye Care per 1 juni 2021. Dit definitieve besluit bleek de enige juiste optie vanwege het gebrek aan vereiste middelen en perspectief.

Uiteraard is dit een moeilijke beslissing die ons ook met weemoed vervult. Het is zonder meer bitter dat een dierbare samenwerking die in de loop der jaren is opgebouwd met vele betrokkenen in Nederland en Z.O. Azië, waaronder oogartsen, operatieassistenten, studenten, lokale overheden, ambassades, INGO’s en vrijwilligers, op deze manier ten einde komt. Daarnaast is ook de wetenschap dat nog vele staarpatiënten met succes door AEC geopereerd hadden kunnen worden moeilijk aanvaardbaar.

Hoewel wij onze diverse oogheelkundige activiteiten graag nog enige tijd hadden voortgezet, kijken we met tevredenheid en dankbaarheid terug op een buitengewoon enerverende en productieve periode van 21 jaar waarin we gezamenlijk heel veel werk hebben verzet in Myanmar, Vietnam, Laos en Cambodja.

Wij danken u hartelijk voor uw interesse in het medische werk van Asian Eye Care.

Met vriendelijke groet,

ASIAN EYE CARE,
Prof. Dr. Ton de Boer, voorzitter
Dr. Eric van Agtmaal, secretaris