AEC in Laos

AEC is actief in Laos sinds oktober 2007. In het kader van het AEC Collaborative Ophthalmic Training Program for Southern Laos werkten wij van 9- 20 januari 2018 in het Champasak Provincial Hospital (CPH) in Pakse. Daarnaast ging AEC op uitnodiging van het Ministry of Health van start met oogzorg in Savannakhet Eye Hospital (SEH)

Op uitnodiging van het Oogheelkundig Centrum van het Ministry of Health in Vientiane heeft AEC in dit kader ook een intensief trainingsprogramma voor cataractoperaties geïntroduceerd: the AEC Introductory Phacoemulsification Training Course. Tot nu toe hebben zes Zuid-Laotiaanse oogartsen deze training met succes afgerond en in 2017 participeerden twee van hen al actief in het werk van de oogheelkundige teams van AEC. In nauwe samenwerking werden vanaf 2007 totaal 499 staaroperaties uitgevoerd.

Asian Eye Care geeft ook waar mogelijk ICT-training en ondersteuning in Zuid-Laos ten behoeve van o.a. patiëntenregistratie en voorraadbeheer.

Ter versterking van de oogklinieken doneerden wij in januari 2018 oogheelkundige benodigdheden waaronder een Alcon Infiniti phaco machine aan SEH en een Zeiss OPMI microscoop aan CPH. Totale donatie aan apparatuur, instrumenten, lenzen en materialen bedraagt tot op heden USD 220,000.