Cambodja

Bij ontwikkelingssamenwerking beschouwt een medische organisatie zoals AEC het als een belangrijke doelstelling om zich zo snel mogelijk overbodig te maken en de taken over te dragen aan lokale collegae. In Cambodja zijn wij in dit opzicht op de goede weg. Al sinds mei 2000 zijn in de provincie Pursat artsen en verpleegkundigen getraind. Tot 2005 werden deze programma's voortgezet en werden in nauwe samenwerking inmiddels 2500 blinden poliklinisch onderzocht en ongeveer 600 oogoperaties uitgevoerd. Onze Cambodjaanse collega's kunnen inmiddels op bescheiden schaal permanente oogzorg verlenen. Patiƫnten met oogklachten worden al doorverwezen naar Pursat. AEC vervult daarbij nu een adviserende rol.